Vliv Silymarinu kombinovaného s fosfatidylserinem a jestřabiny lékařské na tvorbu mateřského mléka

 

Vliv Silymarinu kombinovaného s fosfatidylserinemu=Silitidilu® a jestřabiny lekářské na tvorbu mléka u matek s předčasně narozenými dětmi.

Graph 02


Graph 03

Celkem 100 žen, u kterých došlo k porodu mezi 27. – 32. týdnem těhotenství a bylo jim doporučeno kojení jejich dítěte, dostávalo silymarin-fosfatydilserin a jestřabinu lékařskou nebo placebo
od 3. do 27.dne po porodu.

Během užívání Silitidilu® a jestřabiny lékařské nebyly zaznamenány žádné nežádoucí účinky.


Vážená paní, pane,

upozorňujeme Vás, že webové stránky, na které hodláte vstoupit, nejsou určeny široké veřejnosti, neboť obsahují odborné informace o léčivých přípravcích, včetně reklamních sdělení, vztahující se k léčivým přípravkům. Tyto informace a sdělení jsou určena výhradně odborníkům dle §2a zákona č.40/1995 Sb., tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat nebo vydávat (dále jen odborník).

Vezměte v potaz, že nejste-li odborník, vystavujete se riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob, pokud byste získané informace nesprávně pochopil(a) či interpretoval(a), a to zejména reklamní sdělení, která mohou být součástí těchto stránek, či je využil(a) pro stanovení vlastní diagnózy nebo léčebného postupu, ať už ve vztahu k sobě osobně nebo ve vztahu k dalším osobám.